ตรวจหวย


ผลรางวัล

หวยรัฐบาล


 หวยรัฐบาล งวดวันที่    01 มิ.ย. 2564

รางวัลที่ 1

292972

3 ตัวหน้า

193 , 620

3 ตัวหลัง

723 , 978

2 ตัวล่าง

45

 หวยยี่กี่

เลือกวันที่แสดงผลรางวัล

วันที่

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

539

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

347

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

267

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

207

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

302

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

738

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

025

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

830

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

042

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

502

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

254

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

562

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

728

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

049

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

405

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

562

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

069

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

278

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

508

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

374

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

605

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

093

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

829

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

523

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

864

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

347

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

276

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

372

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx